Descriere teritoiu

Teritorul SDL, la nivelul municipiului Tîrgu Mureș este format din 5 ZUM-uri identificate de ”Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România” la care se adaugă 1 ZUM identificat de ”Studiul de referință si Analiza diagnostic a nevoilor și problemele populației din zonele din teritoriul SDL (in special a ZUM)” și zona funcțională, aflată în jurul/ în proximitatea ZUM vizate de SDL.

Teritoriul SDL a fost delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG), astfel încât să îndeplinească condițiile de dimensiune și coerență prezentate mai sus. În cadrul teritoriului SDL au fost delimitate următoarele perimetre care corespund zonelor cu caracter distinct:

  • ZUM 1 Băneasa – Mureșeni – Rovinari

  • ZUM 2 Valea Rece

  • ZUM 3 8 Martie

  • ZUM 4 Cugir

  • ZUM 5 Remetea

  • ZUM 6 Dealului

ZUM 1, ZUM 2, ZUM 3, ZUM 4 și ZUM 5 sunt identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a), iar ZUM 6 este validat prin justificarea încadrării zonei ca fiind ZUM prin demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime (conditia b).