ASOCIAȚIA
„GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TÎRGU MUREȘ“

 

Despre GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Tirgu Mures a fost înființată în contextul proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Tirgu Mures”, cod SMIS 123631, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Abordarea DLRC ține cont de necesitățile și potențialul local, având ca obiective scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală.

Despre proiect

În prezent, GAL Tirgu Mures implementează proiectul cu titlul “Sprijin pentru funcționarea asociației Grup de Acțiune Locală Tirgu Mures” (click aici)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.