ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi

GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor servicii:

 servicii de promovare si materiale promotionale

Codurile CPV sunt: COD CPV principal 79342200-5  Servicii de promovare

COD CPV secundar 22462000-6 Achizitie materiale promotionale

GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul Electronic S.E.A.P., sub denumirea de Servicii de promovare: 79342200-5, până la data de 19.10.2023 şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: galtirgumures@gmail.com,  sau la sediul GAL Targu Mures din strada Gheorghe Doja nr. 28, până la data de 19.10.2023

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Caietului de sarcini ataşat prezentei invitaţii.

Caiet sarcini promovare evenimente si materiale publicitare

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: galtirgumures@gmail.com  până în data de 19.10.2023