Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

ANUNŢ DE PRESĂ privind DEMARAREA PROIECTULUI Sprijin pentru Funcţionarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tîrgu Mureș

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Tîrgu Mureș anunţă public demararea proiectului cu titlul „Sprijin pentru Funcţionarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tîrgu Mureș” SMIS 123631.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Asociaţia Grup de Acţiunen Locală Tîrgu Mureș în vederea gestionării eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin aprobarea unor propuneri de proiecte în teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, alături de îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teritoriul SDL.

 1. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Asigurarea sprijinului logistic pentru funcţionarea GAL Tîrgu Mureș

  • Creşterea gradului de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai GAL, precum şi a membrilor comunităţii vizate de SDL

  • Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi asigurarea unui proces de gestionare eficientă a fondurilor alocate intervenţiilor /măsurilor stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală

Localizarea proiectului:

pe teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală din Municipiul Tîrgu Mureș

Valoarea proiectului:

1.744.625,95 lei, din care valoarea cheltuieilor nerambursabile: 1.744.625,95 lei, respectiv 100% din valoarea totală eligibilă aprobată

Durata proiectului: septembrie 2018 – noiembrie 2023

Printre rezultatele proiectului se numără:

 • logistică asigurată pentru funcţionarea GAL şi animarea comunităţii vizate de SDL

 • informarea beneficiarilor, a potenţialilor beneficiari, a comunităţii vizate de SDL pe toată durata implementării proiectului

 • proiecte aferente SDL evaluate pe baza documentelor elaborate de GAL

 • proiecte finanţate monitorizate pe baza procedurii elaborate de GAL

Contact:

Adriana Drăghici

Vicepreședinte GAL

Kós Karoly nr. 1/B, etaj 1, camera 30,

Tîrgu-Mureș, Jud Mures

Telefon: 0748 231 254

Email: galtirgumures@gmail.com