Achizitie servicii evaluare fise de proiect

ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi

GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor servicii:

servicii de evaluare propuneri (fișe) de proiecte POR/POCU.

Codul este:
COD CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanţă în management


GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul Electronic S.E.A.P., sub denumirea de consultanta pentru selectia propunerilor de fise de proiect GAL Tîrgu Mureş: 79411000-8, până la data de 15.09.2020 şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: galtirgumures@gmail.com,  până la data de 15.09.2020

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Caietului de sarcini ataşat prezentei invitaţii.Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: galtirgumures@gmail.com  până în data de 11.09.2020