Achizitie servicii de organizare evenimente

ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi

GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor serviciii:

Servicii de organizare evenimente (inclusiv materiale informative/ promoționale)

Codurile CPV sunt:
COD CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate
GAL Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul Electronic S.E.A.P., sub denumirea de servicii de organizare evenimente (inclusiv materiale informative/ promoționale): 79341400-0, până la data de 15.09.2020 şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: galtirgumures@gmail.com,  până la data de  15.09.2020

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Caietului de sarcini ataşat prezentei invitaţii.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: galtirgumures@gmail.com  până în data de 11.09.2020